Din arbetsmiljö

 

För oss på Paidin Finans är din arbetsmiljö och säkerhet viktig när du som egenanställd är ute på dina uppdrag.

Genom en självskattning av fysiska, organisatoriska eller sociala risker när du skapar din föranmälan så hjälper vi på Paidin Finans dig med en handlingsplan att ta med och gå igenom på arbetsplatsen.

Som egenanställd har du ett eget ansvar gällande arbetsmiljön och ska:

 

  • Uppskatta och dokumentera eventuella risker på din arbetsplats genom vårt verktyg när du skapar din föranmälan
  • Se till att få en bra introduktion till arbetsuppgifterna och din arbetsplats
  • Följa de regler och instruktioner samt eventuell skyddsutrustning som gäller på just din arbetsplats.
  • Omedelbart kontakta oss som din arbetsgivare om du upptäcker ytterligare brister i arbetsmiljön när du utför själva arbetet alternativt missat vid skapandet av föranmälan.


Paidin Finans är din arbetsgivare och ansvarar för att en riskbedömning utförs innan du påbörjar ditt arbete och att en handlingsplan skapas för att undvika dessa risker. Din arbetsplats och eventuell arbetsledare ska visa på eventuella olycksrisker samt informera vem som har arbetsmiljöansvaret på plats så att du vet vart du ska vända dig till.

 

Skulle olyckan vara framme så ska du så snart som möjligt kontakta oss på Paidin Finans AB så att vi i vår tur kan anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Hör av dig till oss om du är mista osäker på vad som förväntas utav dig eller om det är något vi kan hjälpa till med.