Enligt lag är det enbart arbetskostnaden som man kan få skattereduktion för. Resekostnad och övriga kostnader är alltså inte till grund för skattereduktionen.

Resekostnaden anser Skatteverket att den alltid förekommer och ska tas upp som en faktisk kostnad när man ansöker om skattereduktionen. Då det är en faktisk kostnad så får inte uppdragstagaren subventionera eller bjuda på denna gentemot köparen.


Vid utställande av en ROT/RUT faktura måste alltså en resekostnad specificeras.