En körjournal bör minst innehålla nedan information för att kunna godkännas utav oss på PaidIn24. För att underlätta kan du även ladda ner bifogad mall för att enklare kunna få med den information dom behövs.


- Mätarställning vid årets början och slut

- Datum och mätarställning vid körstart, samt varifrån resan startade

- Vid företagsresor: resans ärende och vilka platser, företag eller personer du besökt

- Körsträcka i kilometer

- Datum och mätarställning vid resans slut, samt var resan avslutades


Resor i tjänst med egen privat bil ersätts som ett skattefritt utlägg med 18.50 kr/mil. Vi godkänner inte skattepliktiga utlägg över 18.50 kr/mil. Om du kommit överens med din kund om detta så är det ok att du fakturerar det beloppet men som inskickat utlägg till oss gäller det bara den skattefria gränsen 18.50 kr/mil.


Ifylld mall eller information enligt ovan mailas till support@paidin24.se märk rubrikraden i mailet med fakturanumret. Fakturanumret hittar du i fakturalistan när du är inloggad. Observera att numret först skapas när vi har skickat din faktura till din kund.