När man fakturerar så är standard att man anger vår och er referens. Detta främst för att fakturamottagaren snabbt ska kunna referera till vem som skickat fakturan (vår referens) samt vilket projekt den hör till alternativt vem på företaget som beställt arbetet (er referens).


Hos större företag är det oftast så att all fakturering tillhör ett projekt eller har ett så kallat PO-nummer (Purchase Order). Det är då projektnummer/PO-nummer som man ska ange som er referens och detta nummer får man från fakturamottagaren. Har man inte fått ett sådant nummer från kunden så anger man som standard den personens namn som man kommit överens med om att arbetet ska utföras och faktureras.


När det handlar om mindre företag eller privatpersoner så är det med största sannolikhet namnet på personen som har beställt jobbet som ska anges som referens (er referens).


Vår referens kommer automatiskt att anges med ditt namn så att fakturamottagaren ser vem som utfört jobbet då fakturan är utställd i vårt namn (PaidIn24 Finans AB).