Regeringen föreslår att en skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Den nya föreslagna skattereduktionen kommer att införlivas i RUT-avdraget. 


Slit och släng:

de flesta fall är det relativt lätt och billigt att köpa nytt istället för att låta reparera varor som gått sönder. Detta gäller inte minst hushållens vitvaror. Att reparera och återanvända produkterna tar mindre råvaror och energi i anspråk och är ofta bättre ur miljösynpunkt än att skrota, återvinna och köpa nytt. 


Ny tjänst som kan ge RUT-avdrag:

För att öka vår vilja att reparera och underhålla istället för att köpa nytt föreslår nu regeringen i en promemoria att en skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Den nya föreslagna skattereduktionen kommer att ingå i RUT-avdraget. Med vitvaror avses exempelvis tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, kyl, frys, diskmaskin, spis, spishällar och inbyggnadsugnar samt mikrovågsugn. Även köksfläkt och spiskåpor bör räknas som vitvaror.Installationer av till exempel luftvärmepump eller element är inte vitvaror.


Arbetet måste utföras i bostaden:

För att få skattereduktion ska arbetet utföras i bostaden. Som bostad räknas även biutrymmen som garage, förråd och tvättstuga. Skattereduktionen gäller inte om reparationerna utförs i utförarens verkstad.


Ikraftträdande:

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2017 och ska tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2016.


Om denna regel träder i kraft kommer du som användare att kunna fakturera för detta genom PaidIn24 genom att välj faktura med RUT-avdrag.