Riksdagen har beslutat att enklare IT-tjänster ska räknas som RUT-tjänst. En utgångspunkt för att utgifter för IT-tjänster ska ge skattereduktion bör vara att tjänsterna annars typiskt sett skulle utföras av hushållen själva.


RIT-avdrag ska gälla IT-tjänster i form av installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser, samt handledning i samband med sådant arbete. Med data- och informationsteknisk utrustning menas persondatorer, läsplattor, tv-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler och liknande.

Även kringutrustning som t ex skrivare och skannrar omfattas. Dock omfattas inte t ex larm, smarta vitvaror eller fjärrstyrda värmepumpar. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.


Självklart stödjer PaidIn24 även RIT-tjänster när man fakturerar. För att fakturera för RIT-tjänster väljer du bara att fakturera med RUT inifrån programmet.