Definition på arbetsgivaravgifter från Skatteverket:


"Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalar för sina anställda eller andra arbetstagare som fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut."


Arbetsgivaravgiften går till följande (hur den aktuella procentuella fördelningen ser ut hittar du hos Skatteverket):


- Ålderspensionsavgift
- Efterlevandepensionsavgift
- Sjukförsäkringsavgift
- Föräldraförsäkringsavgift
- Arbetsskadeavgift
- Arbetsmarknadsavgift
- Allmän löneavgift


PaidIn24 deklarerar och betalar in arbetsgivaravgifter för varje betald faktura en gång per månad i samband med arbetsgivardeklarationen som alla företag som är registrerade som arbetsgivare är skyldiga att göra.


När denna artikel skrevs finns det 3 olika procentsatser för arbetsgivaravgiften, beroende på födelseår, där de flesta omfattas av den fulla arbetsgivaravgiften på 31,42%:


 
födda 1951 eller senare31,42%
mellan 1938 och 195016,36%
1937 eller tidigare6,15%

PaidIn24 följer noggrant eventuella förändringar på området och ser till att det alltid dras rätt arbetsgivaravgift för just dig. Läs mer om arbetsgivaravgifter på Skatteverket samt för att se de aktuella arbetsgivaravgifterna.Uppdatering av arbetsgivaravgifterna 2019-07-01


Födda 1937 eller tidigare6,156,15
Födda 1938-195310,2110,21
Födda 2001-2003*10,2128,97
Alla övriga31,4228,97

* Gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. På lönedelar över detta betalas full arbetsgivaravgift. Gäller på löneutbetalningar gjorda efter 1 augusti 2019.